Pupelių lapų hipertenzija, Pupelių auginimas

Spausdinti Pupelių tėvynė - Pietų Amerika, turbūt dėl to ten jų daugiausia auginama ir šiuo metu. Europoje pupelės maistui pradėtos auginti apie XVI a.

Pupelių aprašymas

Lietuvoje pupelių pasėlių plotai taip pat didėja. Pupelių auginimas nesudarys didelių problemų net ir pradedančiam daržininkui, nes ši kultūra - viena iš mažiausiai reiklių. Tarp kitų dar­žo­vių pu­pe­lės už­ima ypa­tin­gą vie­tą dėl sa­vo mais­ti­nės ver­tės. Jų sėk­lo­se yra iki 30 proc. Pupelės - viena maistingiausių daržovių, o jų baltymus žmogaus organizmas labai gerai įsisavina.

Pupelių ankštys - Temos - Ligos, sveikata, vaistai - stsprendimai.lt

Švie­žios ir su­bren­du­sios pu­pe­lės var­to­ja­mos įvai­riems pa­tie­ka­lams ga­min­ti, jas tin­ka šal­dy­ti, kon­ser­vuo­ti. Be to, šie pu­pi­nių šei­mos au­ga­lai pra­tur­ti­nan­a dir­vą azo­tu, ku­rį iš oro fik­suo­ja ant šak­nų gy­ve­nan­čios gum­be­li­nės bak­te­rijos, todėl la­bai ver­ti­na­mi kaip prieš­sė­liai. Pagal ankščių tipą pupelės skirstomos į gliaudomąsias ir šparagines. Gliau­do­mų­jų pu­pe­lių val­go­mos sėk­los, tuo tarpu špa­ra­gi­nių - jau­nos mė­sin­gos ankš­tys, kol dar ma­žos sėk­los.

09 Pasirūpinkime savo sveikata (4), Lietuvos Aidas - Valstybės laikraštis

Šparaginių pupelių ankš­čių sie­ne­lė­se nė­ra per­ga­men­ti­nio sluoks­nio, o siū­lė­se plau­šai vys­to­si lė­tai ar­ba jų ga­li vi­sai ne­bū­ti. Pa­gal stie­bo aukš­tį pu­pe­lės skirs­to­mos į krū­mi­nes, pu­siau vi­jok­li­nes ir vi­jok­li­nes. Vi­jok­li­nių pu­pe­lių stie­bai iš­au­ga pupelių lapų hipertenzija met­rų il­gio, to­dėl joms au­gin­ti rei­kalingos aukš­tos at­ra­mos. Pupelių sėklos gali būti pupelių lapų hipertenzija spalvų - nuo baltos iki juodos, taip pat ir įvairiai margos, tačiau mū­sų šalyje dažniau­siai au­gi­na­mos bal­ta­sėk­lės pu­pe­lės.

Vis tik jos la­biau nu­ken­čia nuo ne­pa­lan­kių orų, todėl prieš sėjant pupeles, vertėtų labiau pasidomėti jų veislių įvairove ir pasirinkti tas, kurios pasižymi didesniu atsparumu.

  • Reguliarus persivalgymas, didelis kiekis paprastų angliavandenių cukraus, saldainių, pyragaičių dietoje Kokie požymiai gali būti ženklas, kad laikas patikrinti cukraus kiekį kraujyje?
  • Mitybos rekomendacijos sergantiems arterine hipertenzija Maistas karjerairsveikata.
  • Koks yra smegenų hipertenzijos pavojus

Šparaginės pupelės skiriasi savo ankščių spalva, kuri gali būti žalia, geltona ir net violetinė, tačiau la­biau mėgs­ta­mos veis­lės gel­to­no­mis ankš­ti­mis. Be to, šparaginės pupelės vertinamos kaip ankstyvos daržovės, nes kai kurių veislių ankštys maistui tinka jau birželio pabaigoje.

silkė ir hipertenzija

Dir­va ir jos trę­ši­mas Pupelės gerai auga trąšioje, turinčioje nors šiek tiek humuso, puveningoje neutralaus PH 6,8purioje ir greitai įšylančioje dirvoje.

Au­gin­ti pu­pe­les ga­li­ma po įvai­rių prieš­sė­lių, iš­sky­rus ankš­ti­nius au­ga­lus.

Pasirūpinkime savo sveikata 4 Birutė Silevičienė Kiekvienai dienai suteikite galimybę tapti pačia nuostabiausia jūsų gyvenime. Žmogui įprasta gyventi savo pirmaisiais įspūdžiais: pirmoji klasė, pirmoji mokytoja, pirmoji meilė, pirmoji studijos diena, pirmasis darbas ir t. Tik vaikystėje atrodo, kad laikas slenka lėtai, o vėliau jis ima bėgti vis greičiau.

Geriausia jas auginti po kopūstų, bulvių, agurkų, pomidorų, kiek prasčiau po morkų, burokėlių, svogūnų. Ge­riau­siai jos de­ra po mėš­lu tręš­tų dar­žo­vių, bul­vių, šak­nia­vai­sių, žiemi­nių ja­vų.

Į tą pa­čią vie­tą rekomenduojama so­di­nti tik praėjus me­tams. Pu­pe­lių šak­nų sis­te­ma stip­ri, to­dėl au­ga­lai su­ge­ba pa­im­ti mais­to me­džia­gas iš gi­les­nių sluoksnių. Be pa­grin­di­nių mais­to ele­men­tų pu­pe­lėms ypač rei­kia mag­nio, taip pupelių lapų hipertenzija mik­ro­ele­men­tų bo­ro ir mo­lib­de­no. Sėk­lų ruo­ši­mas ir sė­ja Dau­gu­ma pu­pe­lių li­gų su­kė­lė­jų ir ken­kė­jų plin­ta per sėk­las, to­dėl prieš sė­ją jas rei­kė­tų termiškai pupelių lapų hipertenzija che­miškai dez­in­fe­kuo­ti.

At­lie­kant ter­mi­nę dez­in­fek­ci­ją, pu­pe­lių sėk­los 25 min. Jos sė­ja­mos po šal­nų, kai dir­va įšy­la iki °C - ge­gu­žės mė­ne­sio ant­ro­je pu­sė­je, pra­dė­jus žy­dė­ti aly­voms. No­rint anksčiau vartoti švie­žias  špa­ra­gi­nių pu­pe­lių ankš­tis, jas ga­li­ma sė­ti anks­čiau ir pri­deng­ti p­lė­ve­le, ar­ba so­din­ti die­nų au­gu­mo dai­gus.

širdies ligų sveikatos stiprinimo programos

Dai­gams sėk­los į puo­de­lius sė­ja­mos ge­gu­žės mė­ne­sio pra­džio­je. Sėk­las lau­ke ga­li­ma sė­ti kas sa­vai­tės iki lie­pos mė­ne­sio pra­džios, taip pratęsiant šviežių pupelių vartojimą.

Grūdų pupelės

Pu­pe­les rekomenduojama sėti ei­lė­mis, cm tar­pu­ei­liais ar­ba 2 ei­lių juos­to­mis. Tarp ei­lių pa­lie­ka­ma  20 cm, tarp juos­tų - 50 cm at­stu­mai, tačiau reikėtų laikytis sėklų pardavėjų nurodytų kiekvienai veislei optimalių sodinimo atstumų. Sėk­los įter­pia­mos cm gy­ly­je, cm at­stu­mu tarp au­ga­lų.

Ne­rei­kė­tų su­tan­kin­ti špa­ra­gi­nių pu­pe­lių pa­sė­lio.

stsprendimai.lt - Pupelių auginimas

Re­čiau pa­sė­tos pu­pe­lės už­mez­ga dau­giau ankš­čių, jas pa­to­giau skin­ti. Au­gi­nant vi­jok­li­nes pu­pe­les prieš sė­ją 0,5 m at­stu­mu vie­nas nuo ki­to su­ka­la­mi kuo­lai. Tarp ei­lių pa­lie­ka­mas 1 m at­stu­mas. Prie kiek­vie­nos at­ra­mos liz­di­niu bū­du pa­sė­ja­mos sėk­los.

Temos, straipsniai, įmonės

Kad pasėtos pupelės lygiau ir greičiau sudygtų, rekomenduojama jas privoluoti. Pupelių priežiūra Auginant pupeles reikia nuolat purenti tarpueilius, naikinti piktžoles ir tręšti. Sudygus pupelėms po dienų galima pirmą kartą purenti tarpueilius, jeigu virš pasėtų pupelių susidaro dirvos plutelė, o pasirodžius daigamas to daryti nebegalima, nes yra pavojus nulaužti trapius ūglius. Tarpueilius pirmą kartą purenti galima tada, kai augalas pasiekia 6 cm, antrą - kai pasirodo pirma pora tikrųjų lapų.

Dirvai išdžiūvus pupelės apkaupiamos. Apkaupimas padeda pupelėms išsilaikyti per stiprų vėją ir lietų. Iki žydėjimo pupelės beveik nelaistomos, tačiau jeigu ilgai nelyja, palaistyti reikėtų. Žydintys augalai auga pupelių lapų hipertenzija intensyviai, jų stiebas pailgėja kartus. Norint gero derliaus, pupeles teks tręšti mineralinėmis trąšomis, todėl auginant pu­pe­les veiks­min­ga tręš­ti trą­šo­mis su mik­ro­ele­men­tais per la­pus.

Priežastys, dėl kurių kilo

Butonizacijos pradžioje pupelės per lapus yra tręšiamos amino rūgščių ir augalinių preparatų trąšomis. Šioje fazėje skystose trąšose esantys biostimuliantai sustiprina augalų gyvybingumą, fosforas stimuliuoja generatyvinių organų vystymąsi, kalis skatina maisto elementų kaupimąsi stiebuose, o molibdenas stimuliuoja gumbelinių bakterijų gyvybingumą bei jų produktyvumą.

Šioje fazėje mikroelementai skatina gausesnį žydėjimą ir sutrumpina tarpubamblius, todėl pupelės auga žemesnės bei atsparesnės išgulimui.

Jei bijo, kad pupelės pakenks kūnui, geriau atsisakyti produkto. Grūdų pupelės Pupelių rūšis, naudinga sveikiems žmonėms, bet draudžiama su pankreatitu - grūdų pupelėmis. Pupose, daugelyje baltymų, maistinių medžiagų produktas yra įtrauktas į įvairaus sudėtingumo receptus, tačiau dėl maistinių medžiagų gausos, didelė pupelių energinė vertė pankreatituose yra draudžiama. Grūdų pupelės pankreatito paūmėjime Naudojant pupeles, išgaunamas skrandžio sulčių perteklius, sunaikinant iš trečiųjų šalių pagamintas medžiagas.

Neturint galimybės tręšti per lapus, pupelės tręšiamos du kartus. Pirmą kartą tręšiama pasirodžius pirmajam tikrajam lapui tręšiama superfosfato gamonio salietros 0,5 g, kalio druskos g mišiniu vienam kvadratiniam metrui. Antrą kartą tręšiama praėjus 3 savaitėms, kai pradeda formuotis žiedai.

Mūsų draugai

Priklausomai nuo veislės, orų, dirvos kokybės pupelių vegetacija trunka mėnesius. Norint išauginti daugiau pupelių lapų hipertenzija, reikia laiku nuskinti prinokusias ankštis. Perlaužus ankštį galima įsitikinti, ar pupelės jau prinokusios.

Šparaginių pupelių ankštys skinamos plokščios, traškios lenkiant lengvai perlūžtadar netu­rinčios storų plaušinių siūlų ir pergamentinio sluoksnio. Tinkamiausias skynimo laikas - kai sėklos yra kviečio grūdo dydžio.

Cukraus kiekis kraujyje

Per­augusios šparaginės pupelės bus neskanios. Ankštys skinamos nuo birželio pabaigos iki rugpjūčio. Skinti ankštis reikia kas keletą dienų, jei bus skinamos rečiau - jos jau bus peraugusios ir nebus tokios minkštos. Gliaudomosios pupelės nuimamos tuomet, kai ankštys pagelsta, o pupelės atrodo subrendusios. Pupelių ligos ir kenkėjai Pupelių derlių gali žymiai sumažinti ligos ir kenkėjai.

hipertenzija krūties vėžys

Labai išplitusi pupelių virusinė liga yra pupelių paprastoji mozaika, nuo kurios stipriau nukenčia pupelių lapų hipertenzija vegetacijos pupelės. Pirmuosius ligos židinius sudaro pupelės, išaugusios iš apkrėstų sėklų. Jau daigai būna išmarginti gelsvomis mozaikiškomis dėmėmis. Ant jaunų lapų atsiranda šviesiai žalsvų ir gelsvų dėmelių.

Skaitykite forume: Dalintis: Daugelis žmonių mano, kad cukriniu diabetu susergama dėl piktnaudžiavimo saldumynais. Tačiau gana dažnai suserga ir tie, kurie vietoj saldainio renkasi lašinių gabalėlį. Sužinojus tokią diagnozę, dažniausiai iš pradžių aplanko mintys, kiek daug teks atsisakyti.

įrašai